Wandelsportvereniging

Koninklijke Marine

WsVKM opgericht 6 januari 1996 te Den Helder

 

Welkom op de website van de Wandelsport Vereniging Koninklijke Marine. U vind hier informatie over onze vereniging en over de door ons georganiseerde wandelingen.

 

 ALGEMENE LEDENVERGADERING 2019

Ik ben van mening dat de Wandelsport vereniging Koninklijke Marine geen bestaansrecht meer heeft. De vereniging is opgericht met het idee om werknemers bij de Koninklijke Marine en hun familieleden een betaalbare mogelijkheid te verschaffen om in het buitenland deel te nemen aan Internationale wandeltochten. Bij voorkeur van de IML. Doordat we een bedrijfsvereniging waren konden we gebruik maken van militair vervoer. Doordat we tijdens de wandelmarsen goed zichtbaar waren als medewerkers van de Koninklijke Marine droegen we de naam van de Koninklijke Marine in binnen en buitenland positief uit. Echter de bezuinigingen sloegen toe en waar sport eerst prio 1 was binnen de defensie organisatie werd iedere vorm van ondersteuning van defensie weg bezuinigd. De kerntaak van onze vereniging verdween en de meeste leden bleven slapende leden, maar meer als contributie betalen werd er niet meer ondernomen. Het werd steeds moeilijker om mensen voor het bestuur te vinden. Door het ontbreken van de steun van de Koninklijke Marine werden de door de vereniging georganiseerde wandelreizen te duur en moesten dan ook door gebrek aan belangstelling worden geannuleerd. Het bestuur vond dat ze trokken aan een dood paard en hebben een plan gemaakt om de vereniging, nu deze financieel nog kern gezond is, op te heffen.

De algemene ledenvergadering heeft echter tegen het advies van het bestuur in het voorstel van het bestuur om de vereniging in goed overleg op te heffen weg gestemd en gekozen voor het laten voortbestaan van de vereniging. Dit echter zonder dat uit de voor stemmers die kozen voor het voortbestaan van de vereniging nieuwe bestuursleden zijn aangemeld. Het bestuur had een plan om de vereniging netjes op te heffen, nu is de toekomst somber. Er is op dit moment geen penningmeester, secretaris en web beheerder meer. Ik zelf heb de website meer dan 20 jaar beheerd en zal deze voorlopig technisch blijven beheren, echter de redactionele inhoud zal door mij niet meer worden geleverd.

 

Erik van der Meer

 

 

OPEN BRIEF AFTREDENDE SECRETARIS ROB BURGGRAAFF

 

Beste Leden,

 

Zoals u misschien weet hebben we 24-4-2019 onze jaarlijkse ALV gehouden.

Ik zal de belangrijkste punten hiervan benoemen.

 

Het belangrijkste punt was het voortbestaan van de Vereniging. Door middel van een stemming onder de aanwezige leden is besloten dat de vereniging als een actieve wandelsport vereniging blijft doorgaan.

 

Bestuursverkiezing, enkele bestuursleden zijn afgetreden namelijk;

De penningmeester- Hans Steeman,

De Secretaris- Rob Burggraaff

De Web-sitebeheerder- Erik van der Meer,

Bestuurslid- Erik van Hout.

 

Er heeft zich een nieuw bestuurslid aangemeld tijdens de ALV te weten Jan Trap, en tijdens de BLV van 10-1 2019 had Aart Jan Tieleman aangegeven het penningmeesterschap te ambiëren. Dit was echter ten tijde van de ALV alleen niet mogelijk om dat te verviëren omdat hij niet aanwezig was.

 

Het huidige bestuur ziet er als volgt uit;

Voorzitter - Miriam van der Vinne

Penningmeester – Vacant.

Secretaris – Vacant.

Websitebeheerder – Vacant.

Bestuurslid – Nelly Steeman.

Bestuurslid – Petra de Jonge.

Bestuurslid – Hans Huisman.

Bestuurslid – Jan Trap.

 

Verder rest mij alleen nog om het nieuwe bestuur succes te wensen met het zoeken naar vervangers voor de Penningmeester en Secretaris te vinden. Tevens hoop ik dat ik het huidige bestuur niet voor het hoofd stoot met het sturen van deze nieuwsbrief.

 

Ook wil ik via deze weg allen bedanken die mij gesteund hebben zowel bestuurs-, als mede oud-bestuursleden en leden.

 

 

Met vriendelijke groet

Uw afgetreden Secretaris,

Rob Burggraaff

HISTORIE WsVKM

 

 

 

De Wandelsport Vereniging Koninklijke Marine is op 6 januari 1996 opgericht.
Wim van de Woude nam hiertoe het initiatief. De namen van de andere personen zijn Jan van Doodeweerd, Peter Janse, Lo Liebregts, Erik van de Meer en Boy Polders.
Na een openingsvergadering in maart 1996 telde de vereniging 25 leden. Ze groeide al snel uit naar +/- 180 personen waarop het nu redelijk stabiliseert.

De WsVKM is sinds 2003 een personeelsvereniging van de Koninklijke Marine.

 WsVKM 2013 in Brno Tjechie voor 2Daagse

 

 

 

Wellingborough Engeland                                                               Castlebar Ierland